კომპანიის “პილარ ჯგუფი” საქმიანობას წარმოადგენს მაღალი ხარისხის, თანამედროვე, ინოვაციური და კომფორტული საცხოვრებელი და მულტიფუნქციური სახლების მშენებლობა.

მშენებლობის პროცესში ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მასალების მაღალ ხარისხსა და სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებას. ასევე, განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ობიექტზე უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების დაცვას. მშენებლობის დასრულების შემდეგ კი ვზრუნავთ თქვენს კომფორტულ დაბინავებაზე. 

“პილარ ჯგუფი”  კვალიფიციური, პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული გუნდია, რომელსაც ზურგს სამშენებლო სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილება უმაგრებს. ჩვენი მიზანია, რეალობად ვაქციოთ თქვენი წარმოდგენა კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შესახებ.

პარტნიორები